You are here: IK Gym  

Concordia kwaliteitsvereniging

Om een beter beeld te krijgen van hoe we er als vereniging voor staan en wat onze aandachtspunten de komende tijd moeten worden, besloten we vorig jaar deel te nemen aan een audit van het IKGYM. Dit is een kwaliteitsmeting speciaal ontwikkeld voor gymnastiek-verenigingen.
Het IKGym-label wordt uitgereikt aan alle KNGU gymnastiek-verenigingen die kunnen voldoen aan de minimale norm op het vlak van verenigingsmanagement en gymnastiekaanbod. Door IKGym uit te voeren krijgt de vereniging een schat aan informatie die kan worden gebruikt om kwaliteitsverbetering door te voeren.

Hoe is het gesteld met de ‘kwaliteitszorg’ bij onze vereniging?
Dat is de vraag die met het kwaliteitswaarderingssysteem IKGym© wordt beantwoord.
IK staat hier voor Integrale Kwaliteitszorg Gymnastiek binnen de gymnastiekverenigingen. De resultaten van IKGym worden bepaald op basis van 8 verschillende aandachtsgebieden waarmee het verenigingsmanagement wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt een kwaliteitsscore gegeven aan 5 aandachts-gebieden op het sporttechnisch vlak.

In de kerstvakantie hebben Melanie, Wip en Laura zich druk bezig gehouden met het invullen en opzoeken van allerlei zaken met betrekking tot de vereniging. Deze moesten
we allemaal paraat hebben op de bijeenkomst begin januari met de districtsconsulent District Mid-West van de KNGU (de Gymnastiek-bond). Een groot aantal vragenlijsten moest worden in gevuld en gegevens aangeleverd. We hadden dit al grotendeels voorbereid voor de bijeenkomst en dat scheelde een boel werk op de avond zelf.

Onze antwoorden werden met de consulent doorgenomen en later door de projectleider, ook van de KNGU, gecontroleerd. En wat bleek: de behaalde score was hoog genoeg om het label te mogen voeren!
De komende drie jaar mogen wij het IKGym-label gebruiken in al onze uitingen (daarna dient IKGym opnieuw te worden uitgevoerd).

Uit de audit kwam naar voren dat er ondanks de dikke voldoende ook nog zaken zijn die extra aandacht vragen, onder meer het opstellen van een beleidsplan. Daar gaan we dus nog hard aan werken.

Op 13 juni is tijdens de bestuursvergadering het IKGym certificaat officieel aan het bestuur worden uitgereikt. Inmiddels heeft het al in diverse organen van de KNGU vermeld gestaan. En wij zijn daar best een beetje trots op!

Laura Peetoom