You are here: Contributie  

CONTRIBUTIE 2016/2017
 

De contributie wordt per half seizoen geïnd en is inclusief de bondscontributie van de K.N.G.U.

Hoe en wanneer betalen ?
De betaling vindt twee maal per jaar plaats (eind september en eind januari). U ontvangt automatisch een rekening. Indien het lidmaatschap tussen genoemde maanden wordt aangegaan vindt de eerste betaling in de maand van aanmelden plaats. De contributie kunt u ook automatisch overmaken op girorekening 415093. Bij vragen belt u de penningmeester: Ruud Gozeling 023-5316647 of via concordiagym1@gmail.com

De contributie is exclusief deelname aan de activiteiten en kleding. De bedragen worden op de jaarvergadering vastgesteld.
 
Les Lesduur 2016/2017
16 jaar en ouder 1,25 uur € 100,00
Niet gymmend lid (donateur)   € 55,00
Inschrijfgeld (éénmalig)   € 5,50 

Beëindigen van het lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor de afloop van de lopende periode (eind dec/mei).

Bij niet-opzeggen jaagt u Concordia op kosten: zeg daarom tijdig op, als u te laat opzegt zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan in rekening te brengen.

Voor vragen belt of mailt u Jolanda (ledenadministratie 020-4826555) of Ruud (penningmeester) of via concordiagym1@gmail.com