You are here: Club van 100 Het ontstaan van "De club van 100"  
 CLUB VAN 100
Het ontstaan van "De club van 100"
Algemene info

HET ONTSTAAN VAN "DE CLUB VAN 100"
 

In 2001 zag het er even naar uit dat Concordia, wegens gebrek aan kaderleden, zou ophouden te bestaan.
Er bekroop ons een raar idee, namelijk, al die kennissen vanuit de sport zou je dus zelden of nooit meer zien. Vele Concordianen kennen elkaar toch al zo'n 20 tot 30 jaar. We hebben een clubrelatie met elkaar en zijn niet zozeer gewend om bij elkaar op de koffie te komen. Voor ons aanleiding om eens na te denken over de toekomst en "De Club van 100" rolde uit de koker.
Op de jaarvergadering van 2001 werd duidelijk dat er gelukkig voldoende kaderleden beschikbaar waren om Concordia te laten voortbestaan. Dit heeft ons er niet van weerhouden om de Club van 100 op deze avond toch te presenteren. De vele positieve reactie's alsmede een aangeboden startkapitaal vanuit Kramers Assurantiën waren er debet aan dat wij vol goede moed verder gingen.

De opzet:
Onze leden betalen zelf de entree voor de musea e.d., De club van 100 financiert de kosten voor de rondleiders.
Voor een chinees buffet hebben wij een bijdrage van 2,50 euro gevraagd, aan de soepmaaltijd waren b.v. voor de leden geen kosten verbonden. Deze opzet is vooraf duidelijk aangegeven aan onze leden. Het is tenslotte ook de bedoeling de handbalafdeling financieel te ondersteunen.

Wat we je eigenlijk willen vragen is.............................
Heb je ook zin om lid te worden ???

Geef je op via ons emailadres: info@gsvconcordia.nl